Cijfers

over het internetgebruik en over cyberpesten onder kinderen.

Enkele cijfers over internetgebruik van kinderen:

·         98% van de kinderen in Nederland surft op internet

·         90% van de kinderen msn't/ what's app't

·         55% msn't dagelijks

Enkele cijfers over cyberpesten onder kinderen:

·         15% van de kinderen treitert op internet

·         12% van de kinderen wordt wel eens gepest via internet

·         Meisjes worden vaker digitaal gepest dan jongens

·         33% pest terug

·         40% zegt dat klasgenoten soms digitaal gepest worden

·         15% zegt het vaak voor iemand op te nemen als die via internet gepest wordt.

·         45% vindt cyberpesten net zo erg als ‘gewoon' pesten

·         77% weet wie het doet

·         56% vertelt dit aan vrienden

·         37% vertelt dit aan ouders

·         24% vertelt dit aan de leerkracht